<>
بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها

نویسنده: خانم لیلا شمس نیا

مربی بدنسازی 

باشگاه فرازمند- رشت

 شل شدن عضله پشت بازو  و راه کاری برای حل این مشکل

دلایل شل شدن عضلات پشت بازو:

 
۱-شل شدن عضلات پشت بازو دلایل مختلفی دارد از جمله گرفتن رژیمهای نا مناسب غذایی فاقد ورزش برای کاهش وزن است : به طور کل چربی در بدن بانوان بیشتردر ناحیه سینه، ران، باسن ،پشت بازو شکم وپهلو انباشته می شود
بسیاری از خانمها برای کاهش وزن اضافه خود شروع به گرفتن رژیمهای نامناسب غذایی فاقد مشورت پزشک وباحذف مواد مغذی از رژیم غذایی وبدون انجام تمرینات  ورزشی می کنند که این خود یکی از عوامل موثر درشل وآترفی شدن عضلات وپوست بدن می باشد

 
۲-دومین دلیل کمتر استفاده کردن از عضلات پشت بازو در کارهای روزمره است:  بسیاری از بانوان فاقد داشتن اضافه وزن و با داشتن اندامی متناسب وچربی کم درپشت بازو باز هم با این مشکل رو برو هستند دلیل اصلی این است که ما در انجام کارهای روزانه بیشتر از عضلات جلو بازو استفاده می کنیم وعضلات پشت بازو کمترمورد استفاده قرار می گیرد .همین موضوع باعث آتروفی وشل شدن این عضله می شود.

 
۳- دلیل سوم افزایش و کاهش وزن مداوم است: افرادی که مدام چاق ولاغر می شونداین افراد کسانی هستند که رعایت غذایی ندارند ومدام دچار اضافه وزن شده ومرتب با رژیم خود را لاغر می کنند  عضلات این افراد  در اثر این روند افزایش وکاهش وزن آترفی وپوست آنها شل می شود.حتی اگر به وزن ایده ال خود هم برسند باز هم بدن دلپذیر یی نخواهند داشت.
در کل اگرهمراه کم کردن ویا اضافه کردن وزن از بار اضافه وتمرینات ورزشی مخصوصا با وزنه استفاده کنیم باعث فرم گرفتن عضلات و جلو گیری از افتادگی وشل شدن پوست می شود وبدن شکل وفرم بهتری پیدا می کند

 
استفاده از سیستم تمرکزی و حرکات موثر برای شکل دادن به عضله پشت بازو

 
۱- پشت بازوسیم کش از پشت

بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها
<>
بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها

۲- پشت بازو دمبل خم 

بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها
<>
بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها

۳-شنا سوئدی دست جمع

بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها
<>
بدنسازی خانم هابدنسازی خانم ها

این حرکات فشار بسیارزیادی به بخش داخلی وبلندعضله  سه سر بازویی وارد می کنند واز بهترین حرکات برای شکل دهی وفرم دادن عضلات پشت بازو هستند.
انجام این حرکات بین ۶تا۸هفته  در روز تمرین پشت بازو با استفاده از سیستم تمرکزی و وزنه هایی که درهر ست تمرینی ۸تا ۱۲بار بتوانید آنها را جابه جا کنید به شما برای رفع این مشکل بسیار کمک می کند.

بدنسازی خانم ها

آیا خانم ها هم مانند آقایان دارای عضلاتی خشن وهیکلی مردانه می شوند؟

تمرینات هوازی را قبل از تمرین با وزنه یا بعد از آن انجام دهیم؟

فیتنس برای خانم های پرمشغله

۱۰ تمرین برتر HIIT ویژه بانوان

.

منبع : donyayeazoleh.com