به نقل از آکاایران: برای استراحت کردن در طبیعت، همراه داشتن زیرانداز مناسب که به راحتی بروی آن بنشینید و کیسه خوابتان را روی آن قرار دهید ضروری است. زیراندازها انواع مختلفی دارند که هرکدام در موارد خاص خود کارایی مفیدتری دارند. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع زیراندازها مشاهده کنید.

زیرانداز سفری

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز سفری

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز ورزشی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز سفری

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

مدل های زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

انواع زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز ورزشی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز ورزشی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز سفری

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

انواع زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

مدل های زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز ورزشی

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز سفری

زیرانداز,زیرانداز ورزشی,زیرانداز کوهنوردی

زیرانداز ورزشی

گردآوری: بخش ورزشی آکاایران