ورزش

حرکات نشسته یوگا

 

حرکات ساده
وضعیت ساده(راحت) حرکتی است که در مدیتیشن از آن استفاده می شود . این حرکت به نیرومند نمودن ستون فقرات کمک کرده ، متابولیسم را پایین آورده و آرامشی درونی ایجاد می نماید.
حرکات خم به جلو با پاهای باز
حرکت خم به جلو با پاهای باز بر روی عضله های پشت پا کار می کند .این حرکت به بدن نیرو وارد کرده و آرامشی درونی ایجاد می نماید.در این قسمت با آموزش این حرکت آشنا می شویم.
حرکت قهرمان
یکی از حرکات بنیادی در وضعیتهای نشسته ، وضعیت قهرمان می باشد.این حرکت بعنوان نخستین حرکت در بسیاری از آساناها بکار می رود.
حرکت خم به جلو نشسته
با انجام این حرکت ، جسم و ذهن آرام می شود.شانه ها ، ستون فقرات و عضله پشت ران کشیده شده ، استرس از بین می رود و تمرکز افزایش می یابد.
حرکت بچه
حرکت بچه ، کششی آرام به شانه ها، باسن ، رانها ، زانوها و ماهیچه های کمر می دهد و آنها را منبسط می نماید.این حرکت برای ریلکسیشن مناسب می باشد.
حرکت چمباتمه
این آسانا زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند و کششی در کمر و ماهیچه های گردن ایجاد می کند.همچنین باعث آرامش پاها می شود.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
 
حرکت دست
دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
 حرکات خم به جلو با پاهای باز

حرکات خم به جلو با پاهای باز

خم به جلو با پاهای باز حرکت خم به جلو با پاهای باز بر روی عضله های پشت پا کار می کند .این حرکت به بدن نیرو وارد کرده و آرامشی درونی ایجاد می نما
حرکت قهرمان

حرکت قهرمان

حرکت قهرمان یکی از حرکات بنیادی در وضعیتهای نشسته ، وضعیت قهرمان می باشد.این حرکت بعنوان نخستین حرکت در بسیاری از آساناها بکار می رود.
حرکت ساده

حرکت ساده

حرکت ساده وضعیت ساده(راحت) حرکتی است که در مدیتیشن از آن استفاده می شود . این حرکت به نیرومند نمودن ستون فقرات کمک کرده ، متابولیسم را پایین آور
مشت کردن دستها

مشت کردن دستها

مشت کردن دستها دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.در اینجا به آموزش این ح
حرکت چمباتمه

حرکت چمباتمه

حرکت چمباتمه این آسانا زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند و کششی در کمر و ماهیچه های گردن ایجاد می کند.همچنین باعث آرامش پاها می شود.در اینجا به
حرکت بچه

حرکت بچه

حرکت بچه حرکت بچه ، کششی آرام به شانه ها، باسن ، رانها ، زانوها و ماهیچه های کمر می دهد و آنها را منبسط می نماید.این حرکت برای ریلکسیشن مناسب می
خم به جلو در حالت نشسته

خم به جلو در حالت نشسته

خم به جلو در حالت نشسته با انجام این حرکت ، جسم و ذهن آرام می شود.شانه ها ، ستون فقرات و عضله پشت ران کشیده شده ، استرس از بین می رود و تمرکز افز
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات