آکاایران: Warning: strpos(): Empty needle in /home/asemooni/public_html/wp-includes/media.php on line 1088

 

نیزهٔ پرش

پرش کنندگان مى توانند از نیزه هاى شخص خود استفاده کنند. هیچ شرکت کننده اى حق ندارد از نیزه هاى سایر پرندگان استفاده کند مگر با اجازهٔ آنها.

نیزه هاى پرش را مى توان از هر ماده یا از ترکیب مواد با هر قطر و طولى ساخت. معمولاً جنس نیزه، فایبرگلاس است ولى نیزه هاى آلومینیومى و یا از جنس خیزران (بمبو) نیز وجود دارد.

سطح نیزه باید صاف باشد و مى توان آن را با دو لایه چسب پوشاند. سرنیزه ها باید طورى ساخته شود که هنگام کاشتن در جعبه، دچار شکستگى نشود. معمولاً طول و قطر نیزه هاى پرش باتوجه به ویژگى هاى شخص پرش کننده یعنى وزن، قد، تکنیک و رکورد انتخاب مى شود.

 

قوانین مربوط به مسابقات پرش با نیزه

1-ترتیب پرش کنندگان، با قرعه کشى تعیین مى شود.

 

۲- قبل از شروع مسابقه سرداور ارتفاع شروع و ترتیب بالا رفتن ارتفاع مانع را پس از پایان هر دور به شرکت کنندگان اعلان مى کند. وقتى که تنها یک پرنده به عنوان پرندهٔ مسابقات باقى بماند و زمانى که براى کسب مقام اول تساوى پیش بیاید، ترتیب بالا رفتن مانع با توافق ورزشکار و سرداور انجام مى شود.

 

3-مقدار بالا بردن مانع میلهٔ پرش با نیزه پس از تکمیل هر دور نباید کمتر از ۵ سانتى متر باشد مگر آنکه در نهایت، یک شرکت کننده باقى مانده باشد.

 

۴- در پرش با نیزه ده گانه پس از تکمیل هر دور باید ۱۰ سانتى متر در تمام طول مسابقه، میلهٔ افقى پرش، نیزه را بالا برد.

 

5-شرکت کنندگان حق دارند که قبل از شروع هر پرش از داور تقاضاى حرکت دادن پایه ها را بکنند. اما حرکت پایه ها تنها با ۴۰ سانتى متر به طرف مسیر دورخیز و تا ۸۰ سانتى متر به طرف محل فرود مجاز است.

 

۶- پس از شروع مسابقه، پرندگان نمى توانند از محوطهٔ اصلى مسابقه براى تمرین استفاده کنند.

 

۷- پرش باید در محدودهٔ زمانى ۵/۱ دقیقه پس از ثابت کردن پایه ها اجرا گردد. در مراحل نهائى یعنى زمانى که تنها ۲ یا ۳ ورزشکار باقى مانده باشد محدودهٔ زمانى اجراءِ پرش ۳ دقیقه خواهد بود و در صورتى که تنها یک ورزشکار به رقابت ادامه دهد محدودهٔ زمانى ۶ دقیقه مى باشد.

 

8-سقوط مانع پرش با نیزه بر اثر برخورد بدن ورزشکار با نیزهٔ پرش، خطا محسوب مى شود.

 

۹- لمس زمین از جمله محوطهٔ فرودِ بعد از صفحهٔ عمودى فرضى میان پایه ها و زمین پرش با نیزه قبل از عبور از روى مانع، خطا محسوب مى شود.

 

10-سه بار خطاى پى درپى بدون توجه به ارتفاع پرش، باعث اخراج پرنده از دور مسابقات مى شود. ورزشکار مى تواند در صورت مرتکب شدن دو خطا در یک ارتفاعِ مشخص تقاضاى پرش از ارتفاع بالاتر را بنماید که در صورت خطا در ارتفاع جدید از دور مسابقات اخراج مى گردد.

 

۱۱- پس از عمل جهش، حرکت دست یابى به ارتفاع بالاتر و یا انتقال دست پائینى بالاتر از دست بالائى خطا محسوب مى شود.

 

12-در خلال عمل پرش اگر پرش کننده عمداً از افتادن میلهٔ افقیِ درحال سقوط، به کمک دست یا انگشتان خود ممانعت کند خطا محسوب مى شود.

 

۱۳- ورزشکاران اجازه دارند که از مواد چسبناک مانند رزین براى بهترگرفتن نیزه پرش استفاده کنند.

 

14-هیچ کس جز خود ورزشکار نباید نیزهٔ پرش را لمس کند مگر اینکه نیزه درحال دور شدن از میلهٔ افقى و پایه ها باشد.

 

۱۵- اگر در خلال پرش، نیزهٔ پرش بشکند، پرش خطا محسوب نمى شود.

 

16-قبل از شروع پرش، ارتفاعِ جدید باید اندازه گیرى شود.

 

۱۷- در صورت تساوی، ورزشکارى به مقام اول مى رسد که:

الف- با کمترین تعداد پرش از ارتفاع تساوى گذشته باشد.

ب – در صورت باقى ماندن تساوى کمترین تعداد خطا را در طول مسابقه داشته باشد.

ج- در صورت باقى ماندن تساوى در مورد مقام اول، پرش کنندگان باید یک بار دیگر از آخرین ارتفاع پرش کنند و در صورت عدم موفقیت، میلهٔ افقى ۵ سانتى متر پائین آورده مى شود. در صورت تساوى براى مقام هاى بعدی، مساوى کنندگان در یک مقام قرار مى گیرند.

منبع :