بازی های المپیک به جشنوارهٔ ورزشی ای گفته می شود که به عقیده باستان شناسان و تاریخ نویسان در یونان باستان به انجام می رسیده، و در اواخر قرن ۱۹ میلادی مجدداً احیا شد.

تاریخچه بازیهای المپیک

در دوره باستان جشنها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام بهزئوس (پادشاه خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می شد. در یونان باستان شرکت کنندگان متشکل از مردانی که ثروت و وقت کافی داشتند که به تمرین ورزشی بپردازند بودند. پس از احیا مسابقات در دوران مدرن، تا دهه هفتاد قرن بیستم میلادی شرکت کنندگان حتماً می بایست ورزشکاران غیر حرفه ای می بودند. ولی در طی دهه هشتاد قرن بیستم، درها به روی ورزشکاران حرفه ای هم باز شد.

احیا مجدد در دوران مدرن

یک باستان شناس آلمانی به نام «کورتیوس» در دل تپه های خاموش «المپیا» به کاوش پرداخت، و آثار شگفتی را کشف کرد. فکر احیای این بازیها قوت گرفت و با هزاران دشواری مردی شریف، انسان دوست و دانشمند بنام «پی یر بارون دوکوبرتن» فرانسوی به کمک دوستان خود در سال ۱۸۸۹ در پاریس همایشی تشکیل داد و اساس بازیهای جدید المپیک را پی نهاد.
بازیهای المپیک با الهام ازاین نام و این دورهای قهرمانی بوجود آمد. رسماًازسال۱۸۹۶ بود که درآتن انجام گرفت وپس از آن هر چهارسال یکباردرنقاط مختلف جهان انجام گرفته است. وفقط سه دوره به دلیل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم انجام نپذیرفت.

 

شکل گیری المپیک نوین:

از سال 394 بعد از میلاد که بازی های المپیک تعطیل شد تا سال 1896 میلادی این مسابقات به دست فراموشی سپرده شد و المپیا نیز در زلزله ای مهیب کاملاً از بین رفت. پس از این حادثه باستان شناسان به کاوش هائی در آن منطقه پرداختند و پس از تلاش های دولت های کشور فرانسه و یونان و پی گیری های دانشمندی به نام پی یو بارون دوکربرتن در سال 1889 در شهر پاریس کشور فرانسه همایشی تشکیل شد که اساس بازی های المپیک جدید را بنا زد.

در سال 1892 پس از آنکه دولت خواست تا وی را در اجرا و احیای بازی های المپیک بازی کند. برنامه و آئین نامه ی عظیمی را در این مورد به اتحادیه ورزش پاریس ارسال کرد و بلافاصله، خود از طرف دولت فرانسه به ریاست اتحادیه برگزیده شد و برای به دست آوردن پشتیبان به کشورهای اروپائی مسافرت کرد.

در سال 1896 کنگره المپیک تشکیل شد و کویرتن مورد حمایت کشورهای شرکت کننده قرار گرفت در این کنگره قرار شد بازی های المپیک در هر 4 سال یک بار در یکی از کشورهای بزرگ برگزار شود و کمیته ای به نام کمیته بین المللی المپیک به نظارت کامل و دقیق بر بازی ها داشته باشد، تشکیل گردد و این گونه شد که بازی های المپیک در سال 1896 دوباره در آتن از سر گرفته شد.

 

 اهداف نهضت المپیک 

هدف در بازی های المپیک شرکت است نه پیروزی. اساس آن بر پیروزی استوار نیست بلکه اصل خوب مبارزه کردن است. ورزشکاران جهان برای بدست آوردن اهداف سریعتر ، قویتر و بالاتر بدون توجه به ملی، مذهب ونژاد پیکار می کنند و شعار کوبرتن را مبنی بر در صفا زیستن، در صفا مبارزه کردن و به نیروی جسمانی خود صدمه نزدن را سرلوحه کار خود قرار می دهند. آنکس که در نبرد ورزش دوست دیگران بماند ، آنکس که همنوعان خود را در خور احترام بشمارد به هدف اصلی المپیک رسیده است.  

* ساختن جهانی صلح آمیزتر و دنیای بهتر 

* آموزش و پرورش نسل جوان از طریق ورزش ، بدون هیچگونه تبعیض نژادی با توجه به روح المپیک  

* اشاعه اصول المپیک در سراسر جهان و بدین طریق آفریدن حسن نیت در میان ملل  

* گرد آوردن قهرمانان جهان هر چهار سال یک بار در یک جشنواره کبیر ورزشی که به نام بازیهای المپیک خوانده می شود. 

منشور المپیک 

تدوینی از اصول اولیه ، قوانین و تبصره ای مورد تصویب کمیته بین المللی المپیک است، این منشور بر نحوه سازماندهی و اجرای نهضت المپیک حاکمیت داشته است. 

کمیته بین المللی المپیک 

کمیته بین المللی المپیک مرجع عالی نهضت المپیک به حساب می آید، بطوریکه نهضت المپیک در بر گیرنده فدراسیون های بین المللی، کمیته های ملی المپیک، کمیته های برگزار کننده بازی های المپیک، اتحادیه های ملی، باشگاه های ورزشی و اعضاء آنها داوران، مربیان و دست اندرکاران امور ورزشی است.  

این کمیته یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بین المللی است که از سوی فدراسیون سوئیس به رسمیت شناخته شده که مقر این کمیته در لوزان واقع شده است.  

اعضای این کمیته را ورزشکاران فعال، رؤسا یا مسئولان ارشد فدراسیونهای بین المللی و کمیته های ملی المپیک تشکیل می دهند. مجموع کل اعضای کمیته بین المللی نباید از 115 نفر تجاوز کند و تصمیمات کمیته بین المللی که بر اساس منشور المپیک اتخاذ می شوند، نهایی هستند. 

وظیفه کمیته بین المللی المپیک رهبری نهضت المپیک مطابق با اصول نشر المپیک است و کمیته بین المللی المپیک دارنده امتیاز اعضای نسبت به پرچم ، مفاد و شعار المپیک است. 

 معنا و مفهوم پرچم المپیک 

زمینه پرچم المپیک سفید بوده و در اطراف دارای حاشیه نیست، در وسط آن پنج حلقه به عنوان سمبل المپیک با پنج رنگ قرار گرفته است. رنگ حلقه ها از طرف چپ به راست به ترتیب آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمز هستند، پرچمی که در سال 1914 توسط پیرلوکوبرتن به کنگره پاریس عرضه شد، نمونه قراردادی پرچم المپیک است.   

 پرچم و نماد المپیک مظهر اتحاد پنج قاره و تجمع قهرمانان سراسر نقاط جهان در بازیهای المپیک است که بر طبق آرمان دوکوبرتن با رعایت اصل دوستی به مسابقه های برابر و صادقانه می پردازند. پرچم المپیک اولین بار در بازیهای المپیک 1920 به اهتزاز درآمد.  

معنا و مفهوم شعار المپیک    

سه کلمه سیتیوس، آلیتیوس ، فاریتیوس که اغلب زیر پرچم های المپیک نوشته می شوند به معنی سریعتر، بالاتر و قویتر است. ضمن اینکه آرم (نشان) المپیک ترکیبی است از حلقه های المپیک که با عناصر مشخصه دیگری در می آمیزد. شعله المپیک شعله ای است که طی بازیهای المپیک زیر نظر کمیته بین المللی بر افروخته می شود. مشعل المپیک عبارت است از یک مشعل یا مشابه آن که آتش المپیک روی آن شعله ور می شود. 

به منظور ارتقا و گسترش نهضت المپیک، کمیته بین المللی المپیک فعالیت های کمیته های ملی المپیک سراسر جهان را که در راستای نقش این سازمان بین المللی است ، به رسمیت می شناسد.  

معنا و مفهوم آتش المپیک  

در مورد آتش المپیک تاریخ از شخصی یاد می کند که در نبرد سهمگین پلانته درسال479 قبل از میلاد بطور معجزه آسائی جان سالم بدر برد و از آنجا که در چنین سرنوشتی خود را مدیون لطف و کرامات خدا می دانست و در قبال این حیات دوباره می خواست شکرگزاری کند، بدین سبب از معبد آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد.