آکاایران: مجموعه: تاریخچه رشته های ورزشی

پوستر جام جهانی 1970 مکزیک

آکاایران: پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)


پوستر جام جهانی 1974 مونیخ - آلمان

 پوستر جام جهانی 2014 برزیل


پوستر جام جهانی 1978 - آرژانتین

 

 پوستر جام جهانی 2014


پوستر جام جهانی 1982 - اسپانیا

 جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 1986 - مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکاجام جهانی

پوستر جام جهانی 1990 - ایتالیا

 تاریخچه جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 1994 - آمریکا

 پوستر ادوار مختلف جام جهانی


پوستر جام جهانی 1998 - فرانسه

 پوستر جام جهانی 2006


پوستر جام جهانی 2002 - کره جنوبی و ژاپن

 پوستر جام جهانی 2010


پوستر جام جهانی 2006 - آلمان

 پوستر جام جهانی 1982


پوستر جام جهانی 2010 - آفریقای جنوبی

 پوستر جام جهانی 2014 برزیل


پوستر جام جهانی 2014 - برزیل

 پوستر جام جهانی 2014


.

منبع :