ورزش برای صرع مفید است

دکتر فرشاد قدیری در اولین همایش انجمن صرع در اصفهان گفت: برخلاف تصور عوام، ورزش برای بیماران مبتلا به صرع مفید است. بیماران مبتلا به صرع می توانند ورزشهایی از قبیل راهپیمایی را در برنامه روزانه زندگی خود بگنجانند و سپس به سایر ورزشها بپردازند. برخی افراد مبتلا به صرع به علت ترس از بروز حمله در حین فعالیت، از ورزش پرهیز می کنند. در حالی که بروز حمله تشنج در موقع ورزش کردن نادر بوده و حتی فعالیت ورزشی می تواند خطر بروز تشنج را کاهش دهد.

این متخصص مغز و اعصاب افزود: برخی رشته های ورزشی از جمله ژیمناستیک، اسکی، هاکی، غواصی، شیرجه، سوارکاری، ورزشهای هوایی و ورزشهای موتوری مانند اتومبیلرانی و موتورسواری به عنوان ورزشهای ممنوع برای بیماران مبتلا به صرع مطرح است ولی سایر ورزشها خطری برای آنان دربرندارد.

منبع : tebyan.net