کمتر از یک ماه به برگزاری بیست وسومین دوره مسابقات دانشجویان جهان در ازمیر ترکیه باقی مانده است.

این مسابقات هر دو سال یک بار زیر نظر فدراسیون ورزشی بین المللی دانشگاه ها (FISU) برگزار می شود و مسابقات این دوره از روز نوزدهم مردادماه به مدت ده روز در شهر ازمیر برگزار می شود. اما مفهوم فیزو چیست.

فیزو (FISU) چیست؟

فیزو مخفف کلمات Federation Internationale ....port Universitaire به معنای « فدراسیون ورزشی بین المللی دانشگاه ها» است که در سال 1949 تاسیس شد.

مسوولیت اصلی فیزو نظارت بر المپیاد دانشگاهی تابستانی و زمستانی و بازی های قهرمانی دانشگاه های جهان است.

فیزو از یک مجمع عمومی تشکیل شده است که نمایندگی اعضای آن را (صد و سی و چهار فدراسیون ورزش دانشگاهی) بر عهده دارد و در واقع هیات نظارتی آن نیز هست. این مجمع، کمیته ی اجرایی را برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کند که برای بهتر اداره شدن فیزو، تصمیمات لازم را می گیرند. ده هیات ثابت برای سبک کردن بار وظایف کمیته ی اجرایی در کار آن نظارت می کنند.

نماد فیزو

نماد رسمی فیزو از حرف U ابتدای کلمه ی University درست شده است که پنج ستاره به نشانه پنج قاره اطراف آن قرار دارند.

مذاکرات فیزو

این مذاکرات هم زمان با المپیاد دانشگاهی و به منظور کامل کردن جنبه های ورزش با مطالعه جامعه شناسانه و تحقیقات علمی و نمایان ساختن نیاز به تلفیق ورزش و روحیه ی دانشگاهی انجام می گیرد. این مذاکرات با دیگر عنوان «مذاکرات برای ورزش دانشگاهی» به موضوعات مربوط به جنبه های مختلف ورزش و آموزش جسمانی می پردازد.

چارچوب برنامه های فیزو

از آنجا که کنگره ی فیزو مانند المپیاد دانشگاهی هر دو سال یک بار برگزار می شود، تصمیم دارد به دانشجویان و مقامات ورزشی دانشگاهی امکان دهد تا برای بحث در مورد آموزش، فرهنگ و ورزش از طریق سمینارها بیشتر با هم ملاقات کنند.

منبع : tebyan.net