دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز موفق به ساخت دستگاه پرتاب کننده توپ تنیس شد.

به گزارش ایسنا، نوید ثابتی، دانشجویی رشته مکانیک این واحد دانشگاهی موفق به اختراع دستگاه پرتاب کننده ی توپ تنیس شد. این دستگاه دارای قابلیت پرتاب توپ تنیس با کنترل مربی است.

طراحی این دستگاه انجام شده و به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیز رسیده است. همچنین این دستگاه اختراع شده، ثبت و اکنون در مرحله ساخت نهایی است.

این دستگاه که در مدت سه ماه ساخته شده، مشابه داخلی ندارد و تنها نوع اتوماتیک آن از خارج از کشور وارد می شود.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به خبرنگار ایسنا گفت: امیدواریم که در آینده ی نزدیک با آزمایش و ساخت این دستگاه و تولید انبوه آن بتوانیم در توسعه ورزش کشور سهیم باشیم و در مسیر خودکفایی گام برداریم.

منبع : tebyan.net