پیرمرد در برزخ


پیرمرد بدجوری به مخمصه افتاده است، کسی که با کبکبه و دبدبه از والیبال به کشتی آمد تا امورات این رشته را نیز راست و ریست کرده و از برزخ رهایی بخشد، اما حالا که بیش از ۲ سال از حضورش در عرصه کشتی می گذرد، خود در تاروپودهای برزخ این رشته سنتی گرفتار آمده است تا انگشت اشاره ناکامی ورزش ایران در المپیک تنها متوجه مدیریت وی در فدراسیون باشد و بس!

بویژه آن که اولین ماه های حضورش در کشتی مقارن شد با نایب قهرمانی کشتی ایران در جهانی ۲۰۰۶ چین تا حاجی بازاری کشتی که در تزریق پول به ورزش همه فن حریف است و ایضا کشتی را با این پول ها نونوار کرده بود، همه چیز را در کشتی مهتابی دیده و در صحبت هایش با مسوولان ارشد ورزش، صحبت از کسب ۱۴ مدال جهانی و آسیایی در هر دو رشته آزاد و فرنگی به میان آورد.

اما این روزهای مهتابی خیلی زود در کشتی و با رونق گرفتن دوباره اختلافات و دودستگی ها در این رشته که ریشه ای عمیق دارد، رنگ باخت تا در جهانی باکوی ۲۰۰۷ از مقام نایب قهرمانی تا رتبه نازل هفتم دست به عقب نشینی بزنیم، اما این ناکامی بزرگ نیز خم به ابروی رئیس غیرهمجنس کشتی نیاورد تا در المپیک پکن و به رغم تمام نوشابه هایی که برای این رشته باز می شد و عزت و جایگاه های تازه ای که از سوی یزدانی خرم برای جماعت گوش شکسته تعریف شده بود، کشتی گیران منهای یک برنز جملگی دست خالی به کشور بازگردند.

بر این مبنا بود که حاجی در سیبل تند حملات و انتقادها قرار گرفت تا مردی که پیش از این همه از دست و دلبازی و خدماتش به کشتی می گفتند، غریبه کشتی معرفی شود و همه علیه او موضع بگیرند و به تبع شکست در المپیک که سرنخش را به کشتی ربط می دهند، جملگی کناره گیری اش را خواستار شوند.

اما در شرایطی که سازمان ورزش فعلا فتیله برکناری را پایین کشیده و به نوعی سیاست مسالمت آمیز استعفا را مورد توجه قرار داده است، حاجی یزدانی بصراحت گفته است که اهل استعفا و کنار کشیدن نیست. با این حال چنین به نظر می رسد که فشارها به یزدانی خرم جهت کناره گیری از کشتی به اوج خود رسیده و هر آن باید انتظار داشت که باد تغییرات مدیریتی، تار و پود کشتی را متاثر سازد.
  
 
روزنامه جام جم
ویرایش و تلخیص:آکاایران