حرکت پا بصورت خوابیده

این حرکت ، ماهیچه های پا را هدف قرار می دهد. وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه های پا را سفت و نیرومند می سازد. با هم این حرکت را می‌بینیم.


در اینجا با حرکات خوابیده آشنا می شویم و می آموزیم که این حرکات چه فوایدی برای ما در بر دارد.


این حرکت ، جزء حرکاتی است که ماهیچه های پا را هدف قرار داده است وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه های پا را سفت و نیرومند می سازد. با آموزش این حرکت آشنا می شویم.

1. روی یک زیر انداز دراز بکشید.حرکت

2.
پای راست را خم کرده و زانو را به قفسه سینه نزدیک نمایید.
اکاایران
3.
کف پا را با هر دو دست بگیرید.

خوابیده


4.
زانوی سمت راست را به کنار قفسه سینه بگذارید و دقت کنید که پاشنه شما دقیقاً بالای زانوی راستتان قرار بگیرد. به کمک هر دو دست زانو را پایین بکشید و سعی نمایید زانوی راستتان به زمین برسد. مواظب باشید که پای شما و استخوان خاجی کاملاً روی زمین پهن شده باشد. شانه ها با زمین مماس باشد.بصورت
این حرکت را با پای دیگر نیز تکرار کنید.

تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ ـ مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
اختصاصی سیمرغ