وضعیت صندلی 2

 

 


بر خلاف وضعیت صندلی 1 ، این حرکت قسمتهای بالایی بدن را از باسن تا جاییکه با زمین موازی شود درگیر می کند.شما می توانید از این تصویر جهت درست انجام دادن حرکت کمک بگیرید.

1. در وضعیت تاداسانا(کوه) بایستید.زمین
2.
کف دستان را به حالت نیایش درآورده و روبروی قفسه سینه قرار دهید.
اکاایران


3.
قسمت بالای بدن خود را از باسن خم کنید تا با زمین موازی شود.بدون ایجاد تنش در چانه ، گردن خود را بکشید این عمل باعث کشش در کمر می شود. استخوان قفسه سینه به آرامی در جهت شکم حرکت می کند.از شکم نفس بکشید.به نقطه ای بر روی زمین نگاه کنید.
صندلی


حرکت را به آرامی انجام داده و بر روی وضعیت صحیح کمر و قفسه سینه تمرکز کنید.
این حرکت مناسبی است برای نیرو بخشیدن به کمر و حفظ کنترل. این حرکت را به آرامی و صحیح انجام دهید تا تاثیر این حرکات را بر روی بدن مشاهده نمایید.

تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com