حرکات شانه ها

 

 

 




بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد، انعطاف را زیاد کند و ماهیچه‌ها را سفت کند. این حرکات را به آرامی انجام دهید. هنگام انجام این حرکات توجه داشته باشید که ستون فقرات شما باید صاف باشد و گردن شما در راحتترین حالت ممکن باشد.



1- ابتدا شانه سمت راست خود را بالا آورده و سپس رها کنید.
2- شانه سمت چپ خود را بالا آورده و سپس رها سازید.
3- هر دو شانه را همزمان بالا بیاورید و سپس رها کنید.
تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com