ورزش

حرکات گرم کننده یوگاحرکات گردن
تمرین گردن
بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و ....
حرکات شانه ها
حرکات شانه ها
بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و....
حرکات گربه
حرکت گربه
وضعیت گربه به شما آموزش می دهد که حرکت را از مرکز بدن شروع کرده و به هماهنگی حرکت با تنفس برسید. هماهنگی بین تنفس و حرکات .....یوگا

تمرین گردن در یوگا

تمرین گردن در یوگا

آیا برای شما هم اتفاق افتاده که به ناگاه عضله گردن یا سرشانه شما دچار گرفتگی شود؟بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن
حرکات شانه ها

حرکات شانه ها

حرکات شانه ها   بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد و.
حرکت گربه

حرکت گربه

حرکت گربه وضعیت گربه به شما آموزش می دهد که حرکت را از مرکز بدن شروع کرده و به هماهنگی حرکت با تنفس برسید. هماهنگی بین تنفس و حرکات .....  
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
تبلیغات