ورزش

حرکات چرخشی یوگا

یوگا

حرکات چرخشی برای کمر و ستون فقرات بسیار مفید می باشند.ارگانهای شکمی را ماساژ می دهند و سیستم گوارشی را تقویت می نمایند.باید توجه داشته باشید که بسیار ضروری است حرکات را به آرامی انجام دهید.تند و سریع انجام دادن حرکات به بدن آسیب می رساند. در این قسمت با حرکات چرخشی آشنا می شویم.

 

حرکات چرخش ستون فقرات نیمه
حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه
اگر حرکت صحیح انجام شود ستون فقرات نیرومند شده و کشیده می شود.همچنین این حرکت برای کلیه ها، کبد و غده آدرنالین بسیار مفید می باشد.در اینجا با آموزش این حرکت آشنا می شویم.
حرکات چرخش هوشیارانه
چرخش هوشیارانه
این حرکت برای ارگانهای شکمی و ستون فقرات مفید است.اگر کمردرد مزمن و یا صدمه دیدگی در کمرتان احساس می کنید از انجام این حرکت خودداری کنیدو ترجیحاً حرکت را زیر نظر مربی انجام دهید.

 
باید توجه داشته باشید ، یوگا ، ورزشی رقابتی نمی باشد.باید محدودیتهای خود را بشناسید و به خود فشاری بیشتر از توانتان وارد ننمایید.در غیر اینصورت نمی توانید از این حرکات لذت کافی را ببرید و ممکن است به خود آسیب برسانید.

چرخش هوشیارانه

چرخش هوشیارانه

چرخش هوشیارانهاین حرکت برای ارگانهای شکمی و ستون فقرات مفید است.اگر کمردرد مزمن و یا صدمه دیدگی در کمرتان احساس می کنید از انجام این حرکت خودداری کنید
حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه

حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه

حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه اگر حرکت صحیح انجام شود ستون فقرات نیرومند شده و کشیده می شود.همچنین این حرکت برای کلیه ها، کبد و غده آدرنالین بسیار
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات