آکاایران: داشتن بالاتنه عضلانی و زیبا مهم است و یکی از موثرترین تمرینات برای رسیدن به این هدف حرکت شنا سوئدی است.در این مطلب ۱۴ حرکت متنوع شنا سوئدی را برای شما آماده کرده ایم.این  14 حرکت مهم و مختلف برای تقویت کردن و ساختن عضلات دست ها و کمربند شانه ای ارائه می شود که نه تنها عضلات دست و شانه بلکه تمام عضلات بدن را درگیر می کند.

حرکت شماره یک:شنای روی دست با ارتفاع Elevated Push-Up

بر روی دست ها بروید در حالی که  دست راست خود را بروی یک جعبه قرار داده اید و حدودا ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر از زمین فاصله دارد.پاهای خود را محکم کنید به صورتی که گشتاور بدن در یک خط راست باشد. اگر این حرکت برای شما سخت است می توانید زانوهای خود را روی زمین بگذارید. در حالی که آرنج خود را به بیرون خم میکنید و سینه خود را به طرف زمین پایین می آورید نفس بکشید و زمانی که دست های خود را صاف می کنید و به سمت بالا می آیید نفس خود را بیرون بدمید.۱۰ حرکت را با دست راست انجام دهید و سپس با دست چپ این حرکت ۱۰ بار را انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۲: شنای روی زمین با دست های نزدیک به هم Diamond Push-Up

به حالت زیر قرار بگیرید با پاهای راست و کشیده یا با زانوهای قرار داده شده روی زمین. اگر زانوهایتان روی زمین نیست پاهای خود را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید که به شما کمک می کند در طول تمرین تعادل لازم را داشته باشید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۳: شنا  روی دست با استفاده از توپ   Get on the Ball: Push-Up With Tuck Crunch

با شکم روی توپ قرار بگیرید و روی دست ها به سمت بیرون راه بروید تا اینکه توپ به زیر ساق پا بیاید. آرنج خود را خم کنید و سینه خود را به زیمن نزدیک کنید و یک حرکت را انجام دهید. دست های خود را راست کنید و زانوهای خود را به سمت سینه نزدیک کنید. این کار لگن خاصره را بالا میبرد و توپ را به صورت شما نزدیک میکند.پاهای خود را به سمت عقب راست کنید و یک حرکت دیگر را کامل انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا
حرکت شماره ۴: حرکت شنای روی زمین با شانه های نا متوازن One Elbow In, One Elbow Out

به حالت شروع روی دست های خود قرار بگیرید با پاهای راست و یا با زانوهای روی زمین. دست ها کاملا روی زیر شانه ها قرار بگیرد.دست راست خود را چند سانتیمتر به طرف بیرون قرار دهید. زمانی که به سمت پایین میروید آرنج دست چپ را را به سمت عقب خم کنید که صورت و شانه به هم نزدیک باشند و ارنج دست راست را به بیرون خم کنید. شما احساس فشار بیشتری بروی دست چپ خود میکنید. سپس دست خود را راست کنید. ۵ تا ۱۰ حرکت با دست چپ و ۵ الی ۱۰ حرکت با دست راست انجام دهید.

حرکت شماره ۵: شنای روی زمین بر روی یک پا One-Legged Push-Up

 بر روی دست ها و زانوهای خود را قرار بگیرید. پای راست خود را به سمت عقب راست کنید که موازی با زمین باشد.با حفظ همین حالت یک حرکت را انجام دهید. ۲۰ حرکت بروی پای چپ و ۲۰ حرکت بر روی پای راست انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا
حرکت شماره ۶: شنای روی زمین عنکبوتی Spiderman Push-Up

به حالت شروع حرکت شنای روی دست قرار بگیرید. با خم کردن دست ها و رفتن به سمت پایین، زانوی پای چپ خود را خم کرده  و به سمت ارنج دست چپ بیارید و ان را با زانوی خود لمس کنید. با راست کردن دست ها و بالا آمدن پای چپ خود را راست کنید و به حالت اولیه برگرید. دوباره این کار را با زانوی پای راست انجام دهید و با زانوی پای راست آرنج دست راست را لمس کنید و به حالت اولیه برگردید. این دوحرکت به منزله یک تکرار می باشد. ۲ ست ۱۰ حرکتی را انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۷: شنای روی زمین همزمان با جهش پاها به جلو و کشش Push-Up With Alternating Lunges

به حالت شروع حرکت شنای روی دست قرار بگیرید. یک حرکت کامل انجام دهید. سپس پای چپ خود را خم کنید و ان را به جلو بگذارید در کنار و خارج دست چپ قرار دهید. به سمت بالا نگاه کنید و لگن را به آرامی به سمت جلو فشار دهید که کشش در عضلات خم کننده و جلو ران و شکم ایجاد شود. پای چپ را به عقب برده، یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید سپس پای راست خود را به جلو اورده و در کناره خارجی دست راست قرار دهید، به بالا نگاه کند و لگن را به سمت جلو فشار دهید. به حالت اول برگشته و یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید و این سیکل حرکتی را ۱۰ بار تکرار کنید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۸: شنای روی زمین با استفاده از صندلی Chair Push-Ups

نزدیک به صندلی بایستید. به جلو خم شوید، کف دست ها را روی زمین بگذارید، زانوهی خود را روی صندلی قرار دهید و پاهای خود را به پشت صندلی قرار دهید. از صاف بودن دست ها مطمئن شوید. آرنج را خم کرده و شانه ها را پایین ببرید و دوباره دست ها را راست کنید. ۲ ست ۱۰ حرکتی انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۹: شنای روی زمین به شکل  T Push-Up

به حالت اولیه و شروع شنای روی دست قرار بگیرید. یک حرکت شنای روی دست را کامل انجام دهید سپس دست راست خود را از زمین جدا کرده  و به صورت عمودی به بالای سر برده و حالت T  را  به خود بگیرید. چند لحظه صبر کنید، دست را پایین آورده، یک حرکت کامل دیگر شنای روی دست انجام دهید و این بار دست چپ خود را بالای سر ببرید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا
حرکت شماره ۱۰: شنای روین زمین با دست زدن دست ها به همدیگر Push-Ups With a Partner

با دوست خود روبروی هم قرار بگیرید. حالت اولیه شنای روی دست را به خود بگیرید. یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید و بعد از بالا آمدن دست راستتان را به بزنید به طوری که صدای آن را بشنوید. سپس یک حرکت کامل دیگر انجام داده و بعد از بالا آمدن دست چپ خود را بهم بزنید.

حرکت شماره ۱۱: شنای روی زمین با کش مقاومتی Push-Up With Resistance Band

یک باند مقاومتی یا یک کش ورزشی را دور شانه های خود  قرار دهید و آن را در دست های خود محکم نگهدارید.به حالت شروع اولیه قرار بگیرید. باند می بایست آماده باشد و نه سفت باشد و نه شل. به میزان لازم آن را تنظیم کنید. آرنج را به سمت بیرون خم کنید و سینه ها را پایین ببرید. زمانی که شانه ها همطراز با آرنج شد توقف کنید سپس دست را راست کنید. این حرکت را در ۲ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

حرکت شماره ۱۲:  شنای روی زمین یک طرفه Side Push-Ups

بر روی سمت چپ خود دراز بکشید. زانوها را از پشت خم کنید.دست راست خود را جلو شانه چپ قرار دهید.( ارنج دست راست و چپ هر دو خم می باشند). دست چپ را خم کنید و بر روی سمت راست کمر قرار دهید. دست خود را بر زمین فشار دهید تا گشتاور نیرو شما را به بالا ببرد. بازوی شما تقریبا راست خواهد شد. دوباره خود را به سمت پایین ببرید و این حرکت را در هر طرف ۱۰ بار انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا
حرکت شماره ۱۳:  شنای روی زمین ملخی Grasshopper Push-Up

به حالت شروع قرار بگیرید. همزمان با خم کردن آرنج ها و پایین رفتن، پای راست خود را به سمت جلو و زیر بدن مابین دست چپ و پای چپ بیاورد و کاملا آن را به سمت چپ بیرون بدن ببیرید. با بالا آمدن و راست کردن دست ها پای راست را به حالت اولیه خود ببرید سپس این حرکت را با پای چپ انجام دهید. یک  ست ۱۰ تایی ازاین حرکت انجام دهید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا
حرکت شماره ۱۴: شنای روی زمین با سه بار دست زدن در هوا  Triple Clap Push-Up

از حالت اولیه شروع دست ها را بر روی زمین فشار داده به طوری که بتوانید بدن را کاملا به سمت بالا پرتاب کنید و در حالی که در فضا هستید سه بار دست ها را به هم بزنید. یک با در جلو، یک با در عقب و بار سوم در جلو بدن. قبل از فرود آمدن دست ها را خم کنید.

۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه -آکا

ترجمه: elmevarzesh.com

منبع :