آکاایران: دو علت صدمه چرخش دهنده های سر دستی

دو حرکت تمرینی در شانه که می تواند ورزشکار را مستعد آسیب چرخش دهنده های سردستی کند شامل :
۱-پرس سرشانه از پشت
۲- پرس سرشانه آرنولدی می باشد

پرس سرشانه از پشت گردن

این حرکت نیازمند این است که در وضعیت شروع چرخش جانبی کاملی در وضعیت ابداکشن شانه ها باشد.

بخش دوم حرکت شامل کشیدن شانه به طرف وضعیتی است که لبه های داخلی کتف به هم نزدیک شوند در حالیکه وضعیت دور شدن شانه ها از هم حفظ شده باشد (لبه کتف به هم نزدیک می شود) این مانور منجر به برخورد شانه ها به هم شده که چرخ دهنده های کتف زیر سطح جلویی- تحتانی زائده غرابی تحت فشار قرار می گیرند که خود سبب تحریک تاندونها و ایجاد التهاب می شود به علاوه این واقعیت وجود دارد که حرکت پرس سرشانه از پشت گردن حرکت سالم و صحیحی نیست بسیاری از پرورش اندام کاران و ورزشکاران رشته های قدرتی انعطاف پذیری لازم را جهت اجرای حرکت ندارند چرخاننده های داخلی (سینه ای بزرگ, گرد بزرگ, پشتی بزرگ, تحت کتفی) معمولا بسیار غیر منعطف می باشند که این ویژگی از چرخش خارجی کامل جلوگیری می کند با توجه به نتایج بالا گرداننده های خارجی بایست برای جبران و ثابت نگه داشتن مفصل شانه در حین حرکت پرس بسیار سخت عمل کنند تا سبب یک فشار مکانیکی متقابل شود که ایجاد آسیب می کند
حرکت پرس سرشانه از پشت گردن با کشش به سمت پائین نیز به همان اندازه برای چرخش دهنده های سردستی خطرناک می باشد.

پرس سرشانه آرنولدی
پرس سرشانه آرنولدی بعد از اجرای این حرکت توسط آرنولد شوارتزنگر به این نام خوانده شد که در این حرکت به طور همزمان بالا بردن و چرخش شانه ها اتفاق می افتد این بخش چرخشی حرکت است که می تواند سبب برخورد عضلات گرداننده کتف گردد وقتی که شانه ها تا زاویه نزدیک به نود درجه می رسند و شانه ها به طرف داخل می چرخند سر استخوان بازو زیر سطح تحتانی زائده غرابی تحت فشار قرار می گیرد این وضعیت مکانیکی سبب برخورد عضلات گرداننده کتف شده و در اثر تکرار این حرکت و استفاده بیش از حد آن التهاب تاندونهای این عضلات حادث می گردد
اگر چه این واقعیت است که بسیاری از پرورش اندام کراران حرفه ای از پرس سرشانه آرنولدی استفاده می کنند شاید با داشتن یک تکنیک قدرت مناسب و توده عضلانی بتوان میزان آسیب را به حداقل رساند

جلوگیری از آسیب
تقریبا هر پرورش اندام کار و ورزشکار رشته های قدرتی در برخی از زمان های زندگیش آسیب های را در شانه خواهد داشت کلید مصون ماندن از آسیب تقویت مناسب انعطاف پذیری و تکنیک صحیح و بی نقص می باشد بعلاوه اینکه بایستی از تمریناتی که باعث تضعیف گرداننده های کتف می شود اجتناب نمود.

منبع :