در قرون گذشته برای آماده کردن ورزشکاران در مسابقات قدرتی، به این منظور که بافت نرم آنها انعطاف پذیر بوده و از کشش بیش از حد و پارگی جلوگیری شود ، ازماساژ و یا ماساژورزشی استفاده می شد. مثلا گلادیاتورها بعد از مسابقات برای کاهش کوفتگی و جلوگیری از ورم و یا ژیمناست ها و کشتی گیران قبل و بعد از مسابقه ماساژ ورزشی داده می شدند. ارزش ماساژ ورزشی در ورزش جهت تسریع رفع خستگی عضلانی بوسیله بسیاری از محققین تأیید شده است . بر این اساس اعمال فشار و کشش ریتمیک بر روی بافت های نرم بدن منجر می شود که در مرحله اول گیرنده های خارجی از نوع سطحی و عمقی ، در مرحله دوم گیرنده های عمقی تاندون ها و عضلات، در مرحله سوم گیرنده های داخلی در بافت های عمقی تحریک شوند. ماساژ و ماساژ ورزشی می تواند اثرات مکانیکی، فیزیولوژیک و روانی را به دنبال داشته باشد.

ماساژ ورزشی

ماساژ ورزشی، نوع خاصی از ماساژ است که  از قبل ، حین و و پس از رویدادهای ورزشی به طور معمول استفاده می شود.هدف از ماساژ برای آماده سازی ورزشکار و  افزایش عملکرد ،رفع خستگی، برای از بین بردن تورم ، به کاهش تنش عضلانی، انعطاف پذیری ترویج و برای جلوگیری از صدمات و تخلیه سریعتر اسید لاکتیک در درون عضلات می باشد.

بسیاری از مربیان ،ورزشکاران و پزشکان ورزشی اعتقاد دارند که ماساژ می تواند چندین مزایا را در بدن ایجاد نماید .از قبیل افزایش در جریان خون ، کاهش تنش عضلانی و تحریک پذیری عصبی ، افزایش احساس سلامتی ، ماساژمی تواند فشار میکانیکی ایجاد نماید که این فشار به افزایش جریان خون کمک نماید.بطور کلی ماساژ خواص آرامش بخش و تحریک کنندگی دارد ، و به موجب آن یک عامل بلقوه درعملکرد مفید برخی رویدادهای مختلف می باشد به طور مثال ماساژ اکثر اوقات پیش از فعالیت ورزشی به عنوان وسیله ای  برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیزم های پیشنهاد شده برای اثرات سودمند ماساژ در چهار سطح طبقه بندی شده است:

بیومکانیکی: یکی از عواملی که به نظر می آید ماساژ بر عملکرد مفید باشد از طریق بهبود در هماهنگی تاندونی عضلانی می باشد.

عصبی: کاهش در تحریک عصبی عضلانی ، کاهش درد و کاهش کوفتگی عضلانی.

فیزیولوژیکی: پاسخ های فیزیولوژیکی شامل افزایش درجه حرارت پوست و عضله ، کاهش سطح هورمون های استرس ( کورتیزول) افزایش فعالیت پاراسمپاتیک، کاهش در فشارهای فیزیولوژیکی.

روانی: اثرات روانی شامل کاهش در اضطراب و افزایش آرامش می باشد. تمام این پاسخ ها به طور کلی دلالت بر اجرا دارند.

 

اثرات کلی

۱- تسریع جریان لنف

۲- تسریع جریان خون به طرف قلب

۳- کشیده شدن بافت های زیر جلدی

۴- افزایش جریان خون پوست

۵- تحریک گیرنده های فشاری و لمسی آن در پوست

تکنیکهای ماساژ های ورزشی
• حرکات دیپ تیشو :فشار های عمقی
• تخلیه ی لنفاتیک : تحریک مسیر های لنفاوی با ماساژ سبب بهبود تورم ، درد و تغذیه بافتهای موثر در ورزش خواهد شد .
• فشار : در این روش فشارهای ریتمیک به عضلات وارد می آید و این امر سبب پر خونی عمقی و نرمی بافتها خواهد شد . این ماساژ عمدتا” در ابتدای ماساژ و برای گرم کردن و آماده کدن عضلات برای انجام ماساژهای اختصاصی انجام می شود .
• ماساژ فیبرهای متقاطع ( 
cross fiber massage
 ) : در این نوع ماساژ از تکنیکهای مالشی برای ایجاد کشش در و گروههای عضلانی خاص استفاده می شود . گاهی در این روش بر روی نقاط خاص عضله یا باتهای همبند با اعمال مالش عمقی عرضی اعمال نیرو می شود و از این امر برای کاهش چسبندگی های نا مناسب همبندی و در جهت افزایش قدرت و انعطاف پذیری و سیر بهبودی استفاده می شود.
• ماساژ نواحی حساس و کلیدی : در ..شرقی نواحی خاصی از بدن یا عضلات وجود دارند که تحریک آنها سبب کاهش حساسیت پذیری زیاد ، اسپاسم عضلانی و دردهای ارجاعی می گردد . در ماساژ نواحی کلیدی تاکید بر روی ماساژ این نواحی است . در صورت عدم درمان و ماساژ این نواحی شاید فرد دچار دردهای شدید و محدودیتهای حرکتی گردد و کارایی ورزشی اش کاهش یابد .

مزایای ماساژ ورزشی
ماساژ، به طرز ماهرانه ای اعمال می شود، موثرترین درمان برای آزاد کردن تنش عضلانی و بازگرداندن تعادل به سیستم عضلانی اسکلتی است. ماساژور ورزشی باید همواره در کنار ورزشکار یا تیم ورزشی حضور داشته باشد. و با فیزیوتراپ توانبخش و دکتر تغذیه در ارتباط باشد .ماساژور ورزشی باید از زمانبندی تمرین و مسابقه آگاه باشد و علاوه بر ترمیم جسمی به ترمیم هیجانات روحی ورزشکار کمک کند.
• کاهش احتمال بروز آسیب های ورزشی : از طریق کشش مناسب عضلانی در خلال یا قبل از رخدادهای ورزشی و ماساژ عمقی که سبب پر خونی و گرمای درونی عضلات می شود.
• بهبود حرکات مفصلی و افزایش انعطاف پذیری عضلانی که منجر به افزایش توان و کارایی ورزشکار می گردد .
• کوتاه کردن زمان ریکاوری و بازیابی توان از دست رفته در خلال دوره های تمرین با مسابقات
• به حداکثر رساندن رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به عضلات از طریق افزایش جریان خون به عضلات .
• افزایش سرعت دفع مواد زائد تولید شده در خلال ورزش مثل : اسید لاکتیک

 

موارد منع مصرف برای ماساژ ورزشی
درجه حرارت بدن بیش از °37.8
،یا احساس ناخوشی
• صدمات حاد – زخمهای باز، کبودی های تازه، رگ به رگ رباط، سرما زدگی، سوختگی
•وریدهای واریسی، ،
• سرطان
• هموفیلی
• بیماری های عفونی پوست – عفونت باکتریایی، عفونت های قارچی، عفونت های ویروسی
• دیابت – به شدت منع ماساژ دارد.